-


Biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed

Welkom op onze website!
Hier vindt u het laatste nieuws, de leukste foto's 
(klik op de foto's om ze te vergroten) en zo houden we graag contact. We delen graag onze interesse met u en hopen dat u vindt wat u zoekt.


Pyt, Rika, 
Tjitske Marij, Jildou en Philippus Wilte Sipma

Pyt    0648068235
Rika  0610400656


Winkel geopend 
ma:     13:00 - 16:00
do:      13:00 - 20:00


Wilt u ons bestelformulier ontvangen? Stuur dan een mail naar winkeltimpelsteed@gmail.com! Timpelsteed in beweging!

We merken dat er veel interesse is in het reilen en zeilen op Timpelsteed (onze BD boerderij, Vento Verde (zorg boerderij) en Hof fan Heden (permacultuurprojekt). 

We vinden het belangrijk dat mensen meer te weten komen over bio dynamische landbouw, teelt van gewassen en werken en leven op de boerderij in het algemeen. We ontvangen sinds jaar en dag stagiaires (en bijvoorbeeld scholen) en we verzorgen graag (corona proof) excursies. 

En er is een (vaste) kern medewerkers/vrijwilligers. 

Dus wees welkom op onze boerderij om eens lekker met de handen in de aarde te werken (wetenschappelijk bewezen dat je daar blij van wordt!). Ook andere klussen/projekten kun je komen aanpakken want we hebben erg veel ideeën maar iets minder tijd.....

Vanuit onze lokatie/kantine hebben we ook al de nodige workshops mogen huisvesten dus daar kunnen we je ook zaken in beweging zetten. Geen idee gek genoeg. Bel ons of mail info@timpelsteed.nl
18-10

leuk filmpje over ons bedrijf en met name de ui. Wat ons betreft echt meer aandacht voor de kwaliteiten en onuitputtelijke mogelijkheden van dit wonderlijke gewas.


Graag ook aandacht voor de publicaties van stichting DEMETER. 
Naast het blad dynamisch perspectief dat op deze site te downloaden is ook een speciale uitgave:


5-9

Inmiddels zijn we in het oogst seizoen. De pootaardappelen, erwten en het graan zijn geoogst. Na de oogst is is het werk niet gedaan. Om de grond / het bodemleven in conditie te houden zijn we al jaren in de weer om waar nodig te bemesten met vaste mest en groenbemester en gras/klaver. 

Als je dan weer op de trekker zit (en dat vind ik niet het mooiste werk) dan denk ik wel eens aan de onophoudelijke trendmolen waarmee je de elkaar opvolgende seizoenen mee kunt vergelijken. Elk jaar is (lijkt) hetzelfde, het meeste werk is (lijkt) ook steeds terug te komen.   
Het mooie van iets al wat langer mee te maken (idem of zelfs onlosmakelijk verbonden met ouder worden) is dat de trends, de verschillen en veranderingen  duidelijker worden. 

En dan wordt het leuk ! want dan ga je weer waarderen:  de zoveelste baan zaaien, de ontelbare wentelingen aan het stuur. Het zijn zegeningen die je kunt tellen wanneer je merkt dat de grond er beter van wordt. 

Dat we (en dan bedoel ik de gewassen) bijvoorbeeld de extreme hitte hebben kunnen trotseren is daar een goed voorbeeld van.

En dat doen we allemaal om produkten te produceren die binnen enkele dagen worden omgezet in stront zoals een collega dat zo mooi relativerend kan verwoorden.

Daarmee kun je erkennen dat je maar mee moet in de 'waan van de dag' je verandert het toch niet en het is altijd zo geweest. Maar dat is dus niet zo! Verandering is de grote constante factor.

Waar nemen we verantwoording van z'n eigen daden als maatschappij en (belangrijker) als individu en hoe maken we het verschil?  


19-7


14-6

terwijl alles op de boerderij (en in ons gezin) door dendert zijn er ook dingen die we nieuw oppakken. Zo zijn we bezig om een rustpunt in te richten. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan genieten van het mooie Fryslân. En daar hoort ook bij dat men hier en daar even een kop thee kan halen.....(www.rustpunt.nu)

Daarnaast hebben we meegewerkt aan het maken van een folder (van een fietstocht) langs boerderijen die komende week wordt aangeboden.  

Ook zijn we bezig met twee projekten vanuit versnellingsagenda Fjildlab. We hebben de aardappel als icoon en gers in Fryslân geformuleerd om weer aandacht te genereren aan de mooie produkten die vanuit dit landschap worden voortgebracht.

Wij kunnen veel vertellen over de boerderij, de produkten en alles daartussen. het is leuk om te ervaren dat mensen dit waarderen. Beide projekten zijn een aanzet/inventarisatie om niet alleen het produkt maar ook de boer maar vooral ook de consument in zn kracht te zetten. Want de consument bepaalt uiteindelijk of een produkt wordt gewaardeerd.

En wanneer het produkt wordt gewaardeerd dan voeg je ook waarde (en dat is breder dan geld) aan de producent en de omgeving toe. Cultuurhistorie heeft mijn interesse ook en ook vanuit de friese taal zijn er mooie aanknopingspunten. Zo weet blijkbaar niemand meer de Friese benaming van gerst....

De aardappel maar ook de gerst zijn van oudsher niet weg te denken uit deze streek. De basis voor (meeste) akkerbouwbedrijven is de aardappel. Het klimaat, de grond en de mensen zijn al meer dan honderd jaar erg actief hiermee. je kunt het ook aan de boerderijen zijn, aan de trekkers, in het landschap. Ook zijn grote ontwikkelingen in aardappelen voortgekomen  vanuit Friese innovatie.

het is niet de bedoeling om alles aan de consument te dicteren maar slechts handvaten te geven/interesse te kweken om hen te verleiden om zelf 'de boer op te gaan'. 

www.fjildlab.nl

 En dan is het alweer (bijna) mei!. Was het een maand geleden nog erg nat, inmiddels hebben we de beregening alweer uit de schuur gehaald.  Voor de aardappelen is het geen optie omdat het niet hoeft maar ook omdat deze niet met oppervlaktewater beregend mogen worden. Heeft te maken met een bacterie die in het water kan voorkomen en die aardappelen kan aantasten.

Voor de uien hebben we gewacht tot het echt niet meer kon en voor het zaaien 15 mm water gegeven. Het zaaien ging prachtig en we hopen dat er komende week nog iets meer valt.

Zo gaan we door met peen. Er is gezocht naar een alternatieve afzet voor peen. De laatste jaren was de peen teelt een roulette spel. Dit jaar was de markt erg rustig met als klap op de vuurpijl de situatie dat er geen (prijsdekkende) afzet te realiseren was. De 400 ton peen is helaas afgevoerd als veevoer of zelfs gecomposteerd. 

We gaan dit jaar twee zaadvaste rassen gebruiken. Zaadvast betekent dat het zaad 'gewoon' vermeerderd kan worden en er niet kunstmatige technieken zijn gebruikt om eigenschappen te 'verbeteren'. Dit in tegenstelling tot de hybride rassen die we steeds hebben gebruikt. Vanuit de BD visie was deze stap een bewuste stap 'terug'. Opbrengst en uniformiteit ruilen we in voor eigenheid en puur. De peen gaat hoofdzakelijk gebruikt worden voor industrie /sap verwerking maar kan ook heel goed zo op je bord. 

Ook gaan we binnenkort erwten zaaien. Voor ons een nieuw gewas. Ook hebben we een klein perceeltje (2000 planten) aardbeien geplant.

Wat we gaan telen?

Pootaardappelen (Annabelle, Monalisa en Muze) 8,5 ha
                                                                            ui 4,5 ha
                                                                           peen 4 ha
                                                                       tarwe 1,5 ha
                                                                        erwten 7 ha
                                                                   voederbiet 4 ha
                                                               natuurbeheer 8 ha
                                                                  gras/klaver 20 ha
                                                                              tuin 1 ha

Vakantiewerk

We zoeken een leuke ploeg jongeren die ongeveer 6 weken kunnen helpen met onkruidwieden. 

Kun je vanaf begin juni meewerken op onze boerderij?
Van 8 tot 16.30 
Vanaf 15 jaar
we regelen de inschrijving/registraties
we betalen elke week uit

meer weten ?  bel of app Pyt of Rika (nr hierboven) of mail info@timpelsteed.nl
relevante documenten Timpelsteed:Media:1-3-2020

Afgelopen week de nodige media aandacht mogen  ontvangen. Eerst mochten we ons tarwe projekt onder de aandacht brengen bij CdK Brok en gedeputeerde Poepjes. 

Gisteren stond een ander artikel in het FD. is in Fryslan het Friesch Dagblad...

Tarwe project Weetbole is lokaal tarwe gebruiken voor lokaal brood. Lijkt vrij simpel maar komt heel wat bij kijken. Vanuit de keten wordt gekeken hoe en wat we van elkaar kunnen betekenen en dat geeft verrassend veel gegevens op.

Tarwe in Friesland kenmerkt zich in relatief kleinschalige percelen die door grondsoort en bewerkingen als inzaai en oogstmoment relatief grote verscheidenheid in kwaliteit kunnen geven. Voor dit projekt ging het om 1 perceel dat dus een beperkte hoeveelheid geeft van dezelfde kwaliteit - kenmerken. Grotere gangbare afnemers werken machinaal en hebben vaste waarden-kenmerken nodig. 

Naast tarwe kunnen we ook het stro weer terugbrengen in de kringloop. Het stro gaat naar een veehouder of blijft achter op het land. Direct of indirekt komt het als waardevolle organische stof weer terug op het land.

De tarwe gaat naar een graanmolen. Daar wordt de tarwe gemalen met de ouderwetse maalsteen. Dat is een wezenlijk ander proces dan de moderne maalmachines. Groot verschil is dat de kiem in het meel blijft waardoor bijvoorbeeld de belangrijke  olieen, vezels  en enymen  onderdeel blijven van het produkt.

Onze biologische bakker bakt anders dan gangbare bakker. Het gaat niet in grote hoeveelheden door een fabriek maar met handwerk en maatwerk over de tafel. En dan krijg je van je klanten ook de ruimte dat bijvoorbeeld de hoogte van je brood iets mag afwijken ivm bijvoorbeeld ander vochtgehalte in je bakkerij. 

Ook gebruiken ze desum in plaats van gist. 

Hierna hebben we iemand nodig die het gaat afleveren en gaat afnemen. We gaan deze broden vers én diepgevroren afzetten. Omdat het brood in een papieren zak zit kan het zonder smaakverlies.

Al met al een heel mooi proces. 

12-1-2020

www.dewegvooruit.nl is de website waar je informatie kunt vinden mbt de kring loop. Een breed gedragen (alternatief) plan om met name de landbouw perspectief te bieden. Een landbouw crisis is een maatschappelijke crisis. De 'oplossing' ligt in de handen van ons allemaal. Boeren kunnen producten (blijven) verbouwen die geen afbreuk doen aan hun zelf, de grond waar ze op mogen passen en de omgeving waar ze onderdeel van zijn. 
Burgers kunnen kiezen voor een houdbare landbouw door te kiezen voor duurzame producten, zich goed te laten informeren wat ze kopen en ook uit te dragen wat ze zelf doen om hun eigen footprint / belasting op deze aarde te verkleinen. Ook mag je stemmen richting een stabiel duurzaam politiek systeem als onderdeel van de oplossing.

Ik ben erbij 14 januari!

17-12
Afgelopen zomer zijn we gestart met het monitoren van zout water. Door klimaatverandering (drogere zomers/nattere winters en zeespiegelstijging) inklinking van de grond/gaswinning ligt verhoging van zoutgehalten op de loer. Te veel zout pakt vaak negatief uit voor planten. Dus door te meten kun je rekening houden met zout water en daar op inspelen. 

Er is een meetinstrument geplaatst die op twee dieptes het zoutgehalte meet en de grondwater stand. Deze info krijg je dat weer via een app:Naast deze metingen kunnen we ook in slootwater het zout (CE gehalte bijhouden)
De 'paal' geeft vrij stabiele waarden (waarbij CE van 3 op twee meter 'redelijk werkbaar' lijkt).  Belangrijke les is ook om de zoetwaterlens die het zoute water naar beneden drukt intakt te houden.Ook het verloop van grondwaterstand hebben we dit jaar goed kunnen meten. Daar zit dus bijna een meter tussen! en wat doet dat met de eerder besproken zoetwaterlens die op zijn beurt weer zorgt voor minder zoutwateropname in de wortelzône. 

Word vevolgd9-11

Ecoland (link)

10

tip:  kijk ook een op publicatie sectie bij www.bdvereniging.nl

erg mooie, waardevolle en opbouwende artikelen zoals:


11-9-2019

filmpje over werken met/aan Biologisch Dynamische principes

16-8-2019

Vandaag preparaten ingegraven bij de vaste mest. Vanuit de biologisch dynamische landbouw een belangrijk aspect die aandacht geeft  van verbinding (relatie hebben met) aarde en kosmos. Knap 'out of the box ' als je het zo opschrijft maar eigenlijk ook wel weer erg logisch. 

Grond is basis van alle gewassen (en daarmee leven?). Goede grond bevat voldoende humus. Humus is voor ons als een soort blauwdruk/tekening van hoe grond eruit hoort te zien en waar processen goed in verlopen. Humus bouw je op met (goede) organische mest te geven aan een levende bodem (bodemleven, water en lucht). 

Preparaten zijn (homeopathische?) toevoegingen die gemaakt worden uit krachtige bronnen  als duizendblad-, kamille-, brandnetel-, eikenschors-, paardenbloem- en valeriaan. (kijk ook ff op www.demeter.nl). 

Vanuit (boeren-)verstand kun je preparaten betitelen als 'leveranciers' van bijvoorbeeld Silicium. Silicium geeft o.a. weerstand/harde schil waardoor de plant krachtiger is tegen indringers/ziektes. Een insect komt er niet meer in....

Maar Silicium is uiteindelijk sterrenstof. Silicium komt vanuit kosmos onze atmosfeer in. Dan is een verbinding al weer duidelijker. 


We werken (nu eenmaal) met de natuur. (Dat is ook gemakkelijker dan er tegen te werken). De natuur geeft zon, regen, CO2, dat is basiskennis. Maar blijft het daarbij?  We snappen een goede zon stand maar een maanstand is te ver van het bed? De invloed van bodemleven om ziekten te bestrijden?

De mest is ook verrijkt met lavagruis. In lava zitten meeste spore-elementen (bouwsteentjes) die in natuur aanwezig zijn. En de natuur heeft dat niet voor niets gevormd. De bouwsteentjes sturen processen aan in de bodem waar planten weer van profiteren en wij uiteindelijk ook. 

We gebruiken ook riet en maaisel als extra Koolstof (C)voor de bodem. Op school leer je dat Stikstof (N) de grote aanjager is voor groei en ontwikkeling maar biologisch leer je al snel dat N niet zonder C kan. N kun je vergelijken met (snel) suiker terwijl C de vezels zijn in het systeem. 

De C/N verhouding is dus belangrijk. Is de C/N te laag (kunstmest/gier) dan zit er te weinig C in en zal de N-meststof C ontrekken uit de grond. En dan gaat je organische stof achteruit.

Ik zou het erg goed begrijpen als je bovenstaande niet begrijpt. Er zijn nu eenmaal vele boeken over geschreven dus het gaat echt niet lukken om het in een kort bericht kwijt te raken. 

Maar dat er meer speelt dan mij eerst werd aangereikt lijkt me een nuttige opmerking


7-7-2019

Ik loop inmiddels al weer een tijdje mee in de landbouw. Zo lang zelfs dat ik zelfs bepaalde verbindingen ga zien (of in elk geval kan loslaten....). Geboren en getogen op deze boerderij waren de  inspanningen en opbrengsten van het boerenbedrijf het meest zichtbaar.

Jaar na jaar (als gezin) werken, investeren, winst (of verlies) incasseren waar ik uiteindelijk mocht overnemen. De oude familie banden werden minder, de nieuwe banden worden gevormd. 

Zonder nostalgisch te worden (want vroeger was het echt niet beter!) valt wel op dat de direkte  impact van de landbouw op de nederlandse/ wereld-bevolking kleiner is geworden

Iedereen heeft nog wel een opa (gehad) die 'in de landbouw' zat maar directe lijnen zijn ook hier verdwenen. 

En (ook) ik heb wel eens moeite met (zelf benoemde) deskundigen die graag vertellen hoe het moet en waar de boer in beweging zou moeten komen. Een boek van Geert Mak (Hoe god verdween uit Jorwert) was voor mij een eye opener waar het gaat om deze vervaging van banden met landbouw. En ook de geruisloze acceptatie ervan. 

Want was het vanaf dat moment ook niet heel logisch om je eten uit de supermarkt en industrie te halen? Weg van de gebaande paden, weg van connectie en weg van bewustzijn dat landbouw niet alleen een (technische)  grondstoffen leverancier is maar ook als aarding diende. En daar zouden we elkaar weer moeten vinden.......

Ik stel vast dat de maatschappij steeds minder voeling heeft gekregen met landbouw (ook bijna niets meer betaald <10% inkomen ) en daar uiteindelijk geen goed gevoel overhoudt. 
30-6-2019

Mooi weer lange dagen.....

ik zou nog ff aanvullen:

bouwplan 2019 
9 ha aardappelen basispootgoed 4,5 Annabelle en 4,5 monalisa
6 ha zaaiui 
3 ha plantsjallot
4 ha peen
5,5 ha pompoen
1,5 ha voederbiet
4 ha tarwe
8 ha natuurbeheer 
19 ha gras/klaver

leuke stukje in nieuwe oogst1-5-2019

En toen was het erg stil op de website.....maar de technische problemen lijken opgelost!

Inmiddels is het meeste poot- en zaaiwerk achter de rug. Ook het regenbuitje dat erop volgde was uit het boekje.....

Voor scholieren en studenten die vanaf begin juni kunnen werken het formulier:


Voor de rest gaan we binnenkort weer aanvullen wat er allemaal aan de hand is op Timpelsteed!


29-1

Vragen of opmerkingen over ons/de boerderij of de site?  info@timpelsteed.nl  of wattsapp 0648068235Vorige week nog enkele percelen kunnen bewerken om straks vanaf april weer te  kunnen poten en zaaien. Er stond nu een mooie groenbemester op maar om daar je uien in te zaaien is nog een stap te ver. Het kan wel maar dan moet het voorjaar droog maar niet te droog zijn ....en dat is koffiedik kijken. 

We gebruiken een eco ploeg om ondiep en zonder insporing te kunnen werken. Een mooie combi van old skool vorst en high tech gps werken samen om dit voor elkaar te krijgen. 

De ingewerkte groenbemester mag nu langzaam verteren en wanneer de temperaturen hoger worden voor voeding dienen voor bodemleven en de jonge gewassen. Precies wat ze nodig zijn. Ook deze techniek is high tech, al vele duizenden jaren....


9-12-2018
Ondertussen loopt zo'n jaar alweer op z'n einde. Hoewel einde? Eigenlijk staat alles alweer in het teken van het komende jaar. Omdat we een 'bodem' bemesting ipv gewasbemesting hebben waarin niet de plant alleen maar de bodem centraal staat,  houden we dus vanaf de oogst van het 'oude' gewas alweer rekening met het 'nieuwe' gewas. 

Ervaringen, bepaalde vaste afspraken/afzet van produkten en groenbemesters(koolstof en organische stof vastlegging /bewerkbaarheid zijn slechts een paar afwegingen. Het is dus van belang om zo veel mogelijk keuzes vóór het nieuwe jaar vast te leggen.

Ook het natuurbeheer kunnen we vooraf vastleggen. Als je deze afspraken vroeg genoeg kunt vastleggen kun je soms ook alvast beheer inzaaien. Winst voor iedereen omdat je dan in het voorjaar minder/geen bewerkingen hoeft te doen die verstoren. 
Dit jaar een mix van vogelakker (roze), kruidenrijke akkers (blauw) en akkerranden (groen). Door hier mee te gaan 'spelen' kun je door slim gebruik maken van de mogelijkheden effectief beheer neerzetten. 
Verstoring is daarin ook een factor. Beheer bij/tegen drukke wegen of dorpen blijkt minder effectief omdat daar erg vaak meer predatoren in rondlopen, waarvan de huiskat de grootste.


12-11-2018


Afgelopen maand het bestuur van IFOAM mogen ontmoeten. De internationale organisatie die zich inzet voor de biologische landbouw. En dat is niet alleen gericht op het niveau van het boerenbedrijf! eigenlijk heel erg logisch. 


https://youtu.be/xzXBLmsXt8w
16-9

En dan zijn de velden inmiddels grotendeels gerooid en de groenbemesters gezaaid. De temperatuur daalt gestaag en het landwerk gaat richting afsluiting.

We waren in 'de grote stad' (Leeuwarden) waar we een prijs mochten ontvangen voor ons duurzaam voedsel/permacultuurproject:

Wat me om die plek weer eens erg duidelijk werd is hoever de landbouw is weggezakt in de nederlandse/globale cultuur/maatschappij.  De avond werd ingeleid door een gesprek met Theo Hiddema en ging hoofdzakelijk over vluchtelingen.  Tenenkrommend hoe dergelijke onderwerp verwordt tot een welles/nietes spelletje over hoeveel we van ons luxe leventje moeten opgeven. Terwijl een groot deel van vluchtelingenproblematiek voortkomt uit 'onze' fossiele grondstoffen verslaving en klimaatverandering. Holistischer kunnen we het niet maken. 
5-8

De droogte is ook op Timpelsteed een factor van belang. De uien worden beregend en zelfs de peen al een keer.  We proberen zo weinig mogelijk te beregenen (voelt best wel onnatuurlijk en kost tijd en geld) maar als de de gewassen niet meer groeien (voornamelijk door de hitte) dan heb je eigenlijk geen keuze.  (Te) kleine uien en peen worden nu eenmaal niet gewaardeerd door de consument (horen we vanuit de markt en zijn dus tarra/afval. Trouwens te dikke idem .....
Zoals overal te zien in de maatschappij wordt de waarde van een product vaak voor een groot deel bepaald door kenmerken die totaal niets over de 'innerlijke / echte waarde zeggen maar het gaat dan om cosmetische zaken als grootte (maat/lengte, uniformiteit). En ís dat eigenlijk wel belangrijker dan wat er wel of niet in zit?  

Een ui of aardappel die rijp wordt geoogst is in principe waardevoller dan een onrijpe ui maar dat heb je een langere veldperiode wat ten koste kan gaat van de kleur....


De droogte laat trouwens de kwaliteiten van kruidenrijk grasland mooi naar voren komen. In een mengsel van verschillende grassen en klavers zie je nu dat het een jaar van de rode klaver is. Andere jaren zie je deze veel minder. Het is in ieder geval beter dan een dor stuk gras.3-6
Over enige tijd zijn wij ook DEMETER gecertificeerd. Dit jaar is een transitiejaar. We hebben twee weken geleden een gesprek gehad met 'de DEMETER consulent' en omdat we op veel onderdelen al op koers varen gaat dat vast lukken.

Maar wat is dat nou eigenlijk precies? Voor ons is dit de bevestiging van onze manier van werken in de groenteteelt zoals wij die al jaren nastreven.
Echt lekker en gezond voedsel kan alleen voortkomen uit een landbouwsysteem dat de natuur zoveel mogelijk inschakelt in plaats van uitschakelt, gevoed door de vruchtbare dynamiek en levenskracht van de natuur.
Het Demeter keurmerk stamt al uit 1928 en is gebaseerd op de landbouwcursus uit 1924 van de antroposoof Rudolf Steiner en heeft zich vanaf die tijd wereldwijd ontwikkeld. Demeter is de naam van de Griekse godin van de vruchtbaarheid, van het begin van leven.
Wij zien ons bedrijf dus als een levend organisme. De gezondheid van planten, dieren en ook die van onze medewerkers zijn onze kwaliteitsspiegel. Alle zintuigen staan open om tot optimale samenhang te komen tussen bodem, planten, dieren en omgeving. Ziekten en plagen worden bij de bron aangepakt in plaats van uitsluitend bestreden. Dat levert producten op van hoge kwaliteit en een zeer zuivere, natuurlijke smaak. 
De basis van dit landbouwsysteem is uiteraard een rijk bodemleven dankzij een lage natuurlijke bemesting en een ruime vruchtwisseling. Vergeleken met biologische landbouw gelden hogere eisen voor het sluiten van kringlopen. Dit vermindert namelijk de kans op ziekten.
Het cradle to cradle principe, het denken in kringlopen, zoals dit steeds meer in industriele processen wordt ingevoerd, komt oorspronkelijk uit het kringloopdenken van de biologisch-dynamische Demeter landbouw. 
Vergeleken met gangbare en biologische landbouw wordt er veel minder wereldwijd gesleept met grondstoffen. Ook voor verwerking van Demeter landbouwproducten gelden extra hoge normen voor een zo puur mogelijk eindproduct.
18-5


Vakantiewerk op Timpelsteed vanaf begin juni 2018

zoek je:

leuk werk (onkruid verwijderen in verschillende tuinbouwgewassen)
hele dagen (8-17.00/veel uren)
niet erg fysiek (je kunt er bij liggen!)
in teamverband (we zoeken 12 man/vrouw)
avontuurlijk: je komt op plekken waar je nog nooit bent geweest

bel of mail  

vooral de eerste weken (begin juni) zoeken we nog mensen dus reageer ook als je later op vakantie gaat.

vanaf 15 jaar


1-4-2018
Vakantiewerk
Voor dit jaar hebben we weer hulp nodig van een team enthousiaste werknemers.
Heb je eindexamen gedaan? Dan kun je ons team versterken vanaf 1 juni tot ongeveer 15 juli.
Ben je minstens 15 jaar en ben je minimaal 4 weken inzetbaar dan kunnen we jou een leuke en leerzame vakantiebaan aanbieden. Goed loon en werken in een vast team zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Houd de site in de gaten

8-2-2018

Zo tussen twee seizoenen in nog even een teeltplancheck. Welke gewassen zijn gepland, gewenst en kan dit ook doorgaan ?(met de afgelopen regen). Je houdt rekening met gewas(families) rotatie van 1 op 7, dus ééns in de 7 jaar kom je terug met het zelfde gewas. Dat is in de meeste gevallen dubbel met wat gangbaar is. Je 'tackelt' zo veel problemen met bodemziekten etc. Daardoor is er ruimte voor andere gewassen. Deze gewassen vragen steeds om eigen bewerking/moment, bemesting en vermarkting. Dat laatste is nog altijd een lastige. Hoe krijg ik m'n oogst op 'de markt' met behoud van kwaliteit en rendement.

Ik merk dat bovenstaande vraagstukken (gewas en afzet) zijn nog steeds voor veel ondernemers een reden om niet over te stappen op biologisch. Ik denk dat het daarom ook beter is om niet te gaan duwen tegen de boer maar te trekken aan consument. Mits voldaan wordt aan redelijke prijzen geeft afzetgarantie een veel logischer reden voor duurzame teelt.

2-1-2018

Voor iedereen de beste wensen voor 2018!

De laatste tijd even tijd kunnen pakken om wat boeken te lezen over een favoriet onderwerp: bodem (leven). 

Helaas nooit op DWDD maar zeer belangrijk voor samenleving en generaties.

Kennisintensief en qua kennis lang niet altijd de laatste steen bovengehaald en daardoor erg interessant om te behandelen. Duidelijk is dat niets duidelijk is....

Een mooie weergave kwam ik op internet tegen. Over maatwerk en holistische samenwerking.

https://vimeo.com/245906217

19-11-2017

Inmiddels zijn we 2017 aan het 'afronden'. De gewassen liggen opgeslagen, de grond heeft weinig geleden van oogstwerkzaamheden maar de nattigheid tekent wel precies de aandachtspunten/plekken in je percelen. Het(toekomstige) uien land is geploegd omdat je bij uien nu éénmaal vroeg en schoon wilt beginnen zonder diep of meerdere malen te hoeven bewerken.

De rest wordt óf veel later óf niet meer geploegd. 

Niet kerende grondbewerking (nkg) is geleidelijk in ons bouwplan geslopen. Van de teelt van meerjarige gewassen (gras/klaver) naar ondiep ploegen (eko ploeg) naar nkg. NKG is geen doel maar wel een versnelling naar betere organische stof handhaving/verbetering.

Vorige week een lezing bijgewoond over permacultuur. Taco Blom is een voorloper van deze nieuwe (of erg oude) manier van denken en doen. Robuust systeem qua weer extremiteit en diversiteit maar onbekend in westerse denkpatroon.

Meer bomen/struiken dus meerjarige gewassen bekijken op een open manier resulteert in een 'tuin' waar het jaar rond productie kan worden gerealiseerd. Of dit ooit op Timpelsteed gemeengoed gaat worden is lang niet uitgesloten, de eerste stapjes zijn gezet.


9-10-2017

Documentaire van omrop Fryslân met veel raakvlaken waar het gaat om onze manier van 'boeren'. Reeks van drie waarvan deze ook erg goed gelukt.

https://youtu.be/sJlkVg4tjrU


18-9-2017

Afgelopen weekend een leuke discussie over landbouw en biologische landbouw in het bijzonder. Belangrijk in een dergelijk gesprek (en de discussie in het algemeen) is dat je (wilt proberen) de andere kant van de medaille ook te benoemen. 

Generaliseren is de doodsteek van elke discussie. Best lastig voor een zwart/wit Fries!!

Een landbouwbedrijf is (net als de natuur) een mix van allerlei behoeften (on)mogelijkheden, verwachtingen en omstandigheden.

De oude zeeklei van onze boerderij is inmiddels bijna tien jaar biologisch en heeft in die tijd veel vooruitgang geboekt waar het gaat om vruchtbaarheid en bewerkbaarheid. Echter zou je deze boerderij vergelijken met een boerderij in 'jongere' gebieden (bijvoorbeeld de Noord Oost polder) dan laten mogelijkheden en bewerkbaarheid nog veel te wensen. En dat zal ook zo blijven....

Wat zegt dat over de grond, wat zegt dat over biologisch en wat zegt dat over de boer verword dan in een afweging of een glas half vol of half leeg is.

Uiteindelijk gaat het er om dat wij er met ons bedrijf 'mogen zijn'. En dat biologische methoden meer en meer gemeengoed worden en van geitewollen sokken 'gek' naar vakmanschap bewegen. 

Want dat de kunstmest (fossiele)  grondstoffen opraken wordt allang niet meer tegengesproken en dat je tegengaan van honger in de wereld moet zoeken in beter verdelen en niet in meer (liefst voor minder). 

Want inmiddels wordt ook duidelijk dat in deze moderne tijd meer mensen bezwijken door middel van te veel (en éénzijdig) dat te weinig eten. 

21-8-2017

Inmiddels is het tijd om de uien te rooien. Voor dat zover is gaat eerst het loof eraf. Dat gewicht en vocht hoef je dan niet eruit te ventileren. Hoewel het loof nog niet goed is afgestorven leert ervaring dat groen/vroeg rooien vaak beter is dan laat. Behoud van kleur (erg belangrijk) en kwaliteit is leidend.Goed begin is het halve werk. Voorvrucht is daar één van. We telen gras/klaver op percelen waar ui of sjalot op komen. Op onderstaande foto is het gras/klaver bemest en gefreest. Hierdoor krijg je een goede vertering van voedingstoffen die in de gras/klaver zitten, je benut de droge omstandigheden in de zomer zodat er geen sporen en dus schade aan de bodem word aangericht. Daarnaast is gras/klaver een welkome broedplaats voor de langpootvlieg rond september. Voor die tijd bewerken verkleind de kans op emelten (larven) die overwinteren in graspollen en schade kunnen veroorzaken in het zaaibed in het voorjaar.

Kleine dingen maar het is een optelsom.

Ook de groenbemesting is veranderd in de jaren. Waren het eerder vaak enkelvoudige zaden (bijvoorbeeld haver of gele mosterd) tegenwoordig gebruiken we meervoudige mengsels (tot wel 30 soorten). De praktijk leert dat verschillende en uiteenlopende gewasfamilies een uitgebreidere invloed/werking hebben op het bodemleven en voedingdynamiek.  

Wellicht kunnen we dit ook waarderen in andere samenlevingen/systemen?


De bloemenranden zijn inmiddels uitgegroeid tot complete schilderachtige taferelen.


Timpelsteed op youtube?
28-6-2017

En dan is het alweer oogsttijd!
De proefmonsters van de aardappelen gaven aan dat het tijd werd om een eind aan dit teeltseizoen te maken. 

14-5-2017

Nieuw instrument tegen alarmerend afnemende stand van boerenlandvogels is het creëren van greppel plasdras. 

Doormiddel van het inzaaien van kruidenrijke stroken waar greppels zijn gemaakt die worden gevuld met water zorg je voor betere voedselvoorziening en daarmee overlevingskansen voor kuikens. 

De natte stukken worden nu al gebruikt om te zoeken naar voedsel. In de droge kleigrond is dat bijna ondoenlijk. De kruiden die hier straks zullen groeien zorgen voor beschutting en vooral insecten die de kuikens graag zullen eten.Daarmee zullen we een deel van de kuikens dus erg mee helpen. Hopen dat ze nu een betere kans krijgen. 

Naast deze maatregelen zijn er nog legio manieren om natuur en cultuur bij elkaar te houden.

uitgesteld maaien/'aangepast maaibeheer, vast mest, riet laten staan, overhoekjes inrichten etc.

Kijk ook op www.waadrane.frl. Het agrarisch collectief zet zich in voor natuur in landbouwgebieden.
27-4-2017
Zoals elk jaar is deze tijd het moment om de verschillende registraties op te geven en/of bij te werken.
Bij RVO melden we wat (en wanneer) we hebben gepoot en gezaaid op de verschillende percelen. Wat je hier opgeeft wordt gebruikt om (bijvoorbeeld) te berekenen hoeveel mest je mag gebruiken (voor het gemak opgesplitst in kg N (stikstof) en P2O5 (fosfaat). Ook geef je bij RVO op hoe je vergroening (bijvoorbeeld natuurmaatregelen)hebt geregeld en je bedrijf verder hebt georganiseerd. 

kleine frustratie mbt regeltjes en wie bedenkt zoiets.....Vergroening is verplicht voor gangbare bedrijven maar vrijgesteld voor biologische bedrijven maar als je als biologisch bedrijf aan extra natuurbeheer doet dan moet je wel weer vergroenen. Voor vergroenen kun je klaver gebruiken (leguminose) maar dat mag dan niet een mengsel zijn (terwijl mengsels elkaar juist versterken.....). Ik stel vast dat vele goede bedoelingen van boeren (en burgers) worden tegengewerkt door vage regels en vage overheden. @datwilikwelevenkwijt

Naast RVO geven we aan SKAL door wat we gezaaid/gepoot, bemest en wat al niet meer hebben mbt biologische certificering. Wanneer de controleur langs komt dan heb je het maat klaar liggen.

Dan nog paar uurtjes door de GLOBAL GAP certificering omdat dat ook nodig is om afzet veilig te laten verlopen.

Ook een goed moment om je hagel/weerverzekering in te vullen alsmede de bruinrot verzekering.

Daarna geef je bij de NAK nog op wat je waar hebt geteeld wat je wilt opgeven voor keuring. Per ras (pootaardappelen)geef je (oa) oppervlak/aantal ruggen en locatie aan.

Nog een uurtje om registratie natuurbeheer bij te werken en je bent weer klaar.

Heb ik dus ook helemaal geen moeite mee wanneer ik dan maar het gevoel krijg dat het geen papieren tijger is en vanuit praktijk geïmplementeerd. En er zijn momenten dat ik hieraan twijfel....

Maar dan zijn ondertussen de pootaardappelen gepoot, uien sjalotten ook. Percelen voor de later te zaaien peen, bonen en pompoen liggen onkruidvrij te wachten en mag het van mij wel wat warmer worden......maar dat willen we allemaal graag.

Bouwplan 2017

pootaardappel 8.5 ha
ui                  4,5
sjalot              4
kapucijners      1
peen               3,2
pompoen          8
natuurbeheer     5 
gras/klaver       22     5-4-2017

Het nieuwe seizoen is los!

Allereerst (omdat we het niet alleen kunnen) : Vakantiewerk

Vanaf begin juni gaan we weer onkruid wieden in onze gewassen als ui, peen en pompoen. Dus als je vanaf begin juni bij ons kunt en wil werken meld je aan 
aanmeldformulier (dubbelklikken)

We zoeken echte buitenmensen die tot ongeveer half juli inzetbaar zijn. Vanaf 16 jaar.Ook vinden we het leuk om uit te leggen wat we doen en waarom. Dus ook excursies vinden we leuk om te geven. Dus wil je meer weten over ons bedrijf,  (biologische) akkerbouw, natuurbeheer etc dan kun je contact opnemen en kunnen we bespreken wat er mogelijk is. Bel/app met Rika op 06 104006564-3-2017

Zo vlak voor de verkiezingen maar even over samenwerken schrijven. Honderd jaar westerse industrialisatie staat in geen verhouding tot miljoenen jaren evolutie. 
Het succes van natuur ligt in samen werken, het failliet van industrialisatie te wijten aan gebrek hiervan.

Vorige week een lezing bijgewoond over groenbemesters. Groenbemesters zijn gewassen die geteeld worden om de grond te verbeteren (ga ik nu niet verder op in , google maar). Neem bijvoorbeeld gele mosterd, een populaire groenbemester die veel 'massa' geeft dus het lijkt al snel ergens op.....Bovengronds veel maar in de grond weinig beworteling. Als je een groenbemester mengsel zaait waar verschillende soorten/plantfamilies in vertegenwoordigd is krijg je veel diverser mengsel die het niet alleen bovengronds beter doet maar ondergronds vindt je veel meer beworteling en bodemactiviteit. Een succesvolle samenwerking van families en bodemleven. En nu blijkt ook nog eens dat hoe meer hoe beter is dus je hoeft niet te beperken tot een paar 'toppers'.

Het blijkt dat je succes kunt verwachten als je monoculturen omvormt tot multiculturen.

Vanuit de landbouw weten we dat door het verzorgen van natuurlijke vijanden je beter bestand bent om aanvallen van parasieten te weerstaan. Daarbij optekenend dat heel veel parasieten ook heel nuttig kunnen zijn (onderdeel van de natuur ) en alleen door sterke marketing/bangmakerij vanuit de industrie als aartsvijanden worden gemaakt.

De natuur leert ook dat je oogst wat je zaait. En dat de aarde kan bieden wat mensen nodig hebben maar niet (altijd) wat mensen willen.

Samenwerking is ook erg nodig binnen de voedselketen waar de boer de burger en consument (soms in één persoon wat extra verantwoordelijkheid geeft) samen uitmaken welke aarde we doorgeven.2-2-2017

Terugblikken is een goede manier om in de toekomst te kijken. Wat ging er goed, wat ging minder en waar is lering uit getrokken.  Ik denk dat het belangrijk is om de visie  als een punt aan de horizon vast te houden. 

Niets is veranderlijker dan een visie zo lijkt het.  Leeftijd, kennis en omstandigheden zorgen voor veranderende (of aangepaste) levensbeschouwingen en bedrijfsstrategiën.

Toen ik tien was werd ik me bewust dat iets simpels als grond kan uitgroeien tot (bijna) een organisme waar je een band/relatie mee krijgt. Je leert de namen van de percelen, de goede- en slechte eigenschappen en de teeltgeschiedenis. In relatie met een groot scala aan factoren als weersomstandigheden, marktontwikkelingen en mechanisatie ontwikkelingen wordt het een erg interessante puzzel. Wat je vandaag zaait kan/zal van invloed zijn op wat je over uren, dagen,weken en jaren zult ondervinden. 

Verbondenheid met (geboorte-)grond, rentmeesterschap en respect/ontzag voor natuur hebben mij via de hogere landbouwschool en het gangbare akkerbouwbedrijf  richting biologische akkerbouw- en volle groente teelt getrokken. 

Ik sta erg open voor andere benaderingen en kan positieve kanten zien aan 'moderne' 'innovatieve' en 'vul verder maar in' -  landbouw goed waarderen. Echter de holistische gevolgen op langere termijn zijn nooit (volledig) genoemd en dat pleit er toch voor om dicht bij de natuur te blijven.

Komend seizoen zult u ons 'gewoon' weer kunnen vinden in of rond Timpelsteed. En we willen iedereen van harte uitnodigen om langs te komen, in gesprek te gaan of gewoon te genieten van dit mooie stukje Fryslân.

14-11-2016
Wat gebeurde er de afgelopen weken?

 Er is veel geploegd met de ecoploeg op 17 cm. Ook bij (gangbare) collega's was er belangstelling en zijn de nodige hektares groenbemester ondergewerkt.


En terwijl de eerste groenbemesters weer zijn ondergewerkt is het land waar de peen af  kwam weer ingezaaid. 
De peen werd derde week oktober onder mooie omstandigheden gerooid (koud en met voldoende grond)  en zijn nu opgeslagen in onze koeling bij 1 graad Celsius.
Ondertussen zijn de eerste pootaardappelen gesorteerd (verschillende groottes) en gelezen (afwijkende aardappelen worden verwijderd). Daarna worden ze opgeslagen in de koeling of opgezakt in zakken (25 kg) of bigbags (1250kg)

16-10-2016

En dan is er weer veel gebeurt op Timpelsteed. Veel,  maar geen peen tot nog toe. Vorige week geprobeerd maar het bleek veel te droog en hard. Op de foto hiernaast is te zien dat de grond niet wil breken maar grote kluiten vormt.

Hoewel de peen er nog super  fris op staat blijkt dat de ondergrond niet geschikt is om de peen te oogsten. Beschadigde peen (en machines) kunnen we niet hebben dus we zijn weer aan het beregenen.....


Als boer ben je eigenlijk de hele dag bezig om processen aan te zwengelen en te optimaliseren. Het wil er dan wel eens insluipen dat je meer met problemen bezig bent dan met alles wat goed gaat. Het idee ontstaan daardoor wel eens dat er erg veel mis gaat maar dat is lang niet altijd het geval. 

Hoe dan ook zal ik (proberen) meer gaan schrijven vanuit kansen dan vanuit bedreigingen omdat ik overtuigd dat een benadering vanuit hoop en liefde verder draagt dan één vanuit angst en haat....

Zo hadden we al een mooie oogst van uien zaad die we hebben geteeld (de bollen op de foto waren nog niet rijp....)


De realiteit is echter wel dat ik graag wil uitdragen dat we met z'n allen kunnen (en moeten) kiezen voor duurzaamheid in onze samenleving. En de samenleving (wie zijn dat eigenlijk?) heeft daar eigenlijk nog steeds geen boodschap aan. 

Waarom dringt duurzaamheid nog zo moeilijk door in onze westerse maatschappij?  Verwachten we niet veel te veel van de overheid? Verwachten we duurzaam denken vanuit de (oude) commerciële grootmachten?  Als zij duurzaamheid / rentmeesterschap hadden willen omarmen dan hadden we dat veel duidelijker gemerkt in onze samenleving.

En dat dat gemakkelijk is hoor je mij niet zeggen. Dat het goedkoop is ook niet, maar dat het nodig is staat voor mij vast.  

Daarbij is de rol van de consument belangrijk, de burger doet er toe, de  kiesgerechtigde is van belang en als bewoners van deze planeet (die we delen met heel veel andere organismen) kunnen keuzes maken die slimmer zijn dan eerdere keuzes.

  21-9-2016

En dan is het zomer.....Behalve de peen is alles geoogst, het land (waar nodig) bemest en ingezaaid met groenbemester of gras/klaver.  Na de oogst het land niet zwart laten liggen is erg belangrijk als je bodemleven  en voedingsstoffen wilt gerieven.  

Een paraplu op je land zoals een collega dat noemt. Behalve dat je voedingsstoffen vast legt (in de vorm van planten die later weer kunnen worden verteerd) krijgt het bodemleven ook een impuls doordat de wortels van elk gewas voedingstoffen (denk aan suikers)  lekken waar bodemorganismen dol op zijn. Op hun beurt maken ze voedingstoffen opneembaar voor de plant.

Er is een scala aan keuze met wat je kunt inzaaien naast de hoofdoogst. Diepe wortelaars, snelle ontwikkelaars (snel bovengrondsemassa), stikstofminnend (moet je dus bijbemesten.  Daarnaast is het raadzaam om rekening te houden wanneer je wilt zaaien en wat je het volgend jaar wilt zaaien/planten (en wanneer). 

 Vuistregel is dat een dag in augustus is een week in september is een maand in oktober, Maw als je vroeg kunt zaaien heb je meer groei/succes 

Haver zaaien past bijvoorbeeld beter als groenbemester in ui omdat het snel volume geeft maar het is niet winterhard. Wanneer je onbedoeld iets bovenin houdt met ploegen/bewerken dan vriest het dood. Gras zou dan wel voor problemen kunnen zorgen.  

Naast deze keuze mag je ook nog rekening houden met de verschillende families en daarmee samenhangende aaltjes vermeerdering. Gele mosterd is een kruisbloemige en daarmee familie van kool. In een krap bouwplan (met kool) zou dit problemen kunnen geven.  In de ruime biologische bouwplannen is dit (bijna) nooit een probleem maar er zijn bedrijven die om deze reden geen groenbemesting kunnen/willen inzetten.

Gras/klaver in de herfst inzaaien is ideaal als je daar voor het volgende jaar een rustgewas hebt gepland. In de winter éen paraplu boven de grond en in het voorjaar kun je meteen een snede maaien.

En daar komt bij dat bodemorganismen (als elk levend wezen) een divers menu prevaleert zodat het zaaien van verschillende soorten gewassen (door elkaar) altijd een goed idee lijkt.

Groenbemesting dus van wezenlijk belang voor een goede bodem. 


21-8-2016

Dat 2016 niet als gemakkelijk jaar in de boeken gaat staat inmiddels vast. Het koude weer staat sterk in contrast met de maand na maand warmterecords op mondiaal nivo.

Inmiddels een oogst pootaardappelen binnen gehaald waarvan ik constateer dat het meevalt in hoeverre het tegenvalt.
Structuur, koude en vroege en heftige aardappelziekte (schimmel) die ook doorging in de knol resulteerden uiteindelijk in een halve opbrengst. 

Wellicht hebben jullie de 'koper discussie' gevolgd. Wij gebruiken geen koper omdat het niet is toegestaan als ziektebestrijding in biologische teelt. 
Belangrijker dan de wet is onze visie mbt duurzaamheid en rentmeesterschap. Koper en bodemleven 'leeft'nu eenmaal op gespannen voet. 

Sinds jaar en dag is er echter een gedoogbeleid aan de orde die het gebruik van koper meer en meer acceptabel maakt. Tot een punt dat partijen in de markt het gewoon vinden en zelfs eisen. 

Maatregelen als teeltvervroeging (voorkiemen) rassenkeuze (er zijn resistente rassen) en bemesting (wij bemesten matig zodat er niet te veel loof wordt gevormd ipv knollen) komen zo op een tweede plan.

Ik hoop dat we als boeren gezamenlijk de weg terug vinden naar een robuuste aardappelketen waar meer ruimte is voor holistische keuzes tegenover de alheerzende tucht van het kapitalisme.

Ook de kapuzijners zijn van het land. Omdat dorsen nog niet ging hebben we ze met een ladewagen opgeraapt en in de schuur gebracht om na te drogen zodat er goed gedorst kan worden.  Niet ideaal maar omdat er dit jaar niet veel van dit oude friese ras is overgebleven moeten we alle zeilen bijzetten.

1-7-2016

En dan is het weer erg nat op Timpelsteed.  We kunnen maar mondjesmaat wieden, schoffelen en andere verzorging uitvoeren. De gewassen vinden dit ook niet super....

We kregen deze week leden van wurkferbûn Fryske rassen op bezoek om de kapucijners, veldbonen en andere oude rassen te bekijken die wij hebben geplant. Het viel hen op dat de gewassen er nog goed bijstonden. @het kan altijd erger....Deze week wel tijd gehad om met een brixmeter op pad. Met de brixmeter kun je uit vloeistoffen de brix-waarde meten. De brix waarde van een gewas of produkt geeft iets aan over de inhoudstoffen.  Dus niet alleen suikerwaarden maar ook andere (met name) eiwitten. 

Van biologische produkten is bekend dat de brixwaarden meestal hoger zijn dan gangbare. Vooral gebruik kunstmest en  gif geven lagere brixwaarden.

Ook geeft een hogere brixwaarde aan hoe sterk (of zwak) een gewas of produkt is en of er voldoende afweer is tegen ziekten of plagen.  

In Nederland nog weinig gebruikt, in buitenland (Amerika: Albrecht/Reims) veel groter. Daar wordt brix naast andere bepalingen veel gebruikt voor correctie en begeleiding.

En het valt inderdaad op dat de brix van Timpelsteed heel goed mee kan komen. Biologisch corrigeren (=brix verhogen)  kan met bijvoorbeeld gesteentemeel, compostthee en zeewier.  Sinds kort is het denkbaar dat de spuitmachine weer in het veld te zien is. Maar dan met positieve middelen!
15-6-2016Komende zaterdag van harte welkom op onze open dag.  We hopen op mooi weer, leuke gesprekken en leerzame momenten.


Was het een week geleden erg droog, inmiddels kunnen we melden dat er voldoende water is gevallen dus de gewassen kunnen weer lekker groeien.

Beregenig lijkt wel heel controleerbaar maar water uit een wolk is altijd goed. Al is het tegenwoordig altijd erg spannend hoeveel er valt. Gewassen groeien (erg kort door de bocht) op vier voorwaarden.....licht, lucht, water en voeding. Te weinig water geeft dus remming maar te veel water verdringt de lucht in de grond en geeft daardoor ook weer stress voor de plant en bodemleven. 

Vakantiewerk

Vanaf begin juni zoeken we weer gemotiveerde scholieren vanaf 15 jaar oud. Vooral de scholieren die dit jaar examen doen (en die dus begin juni kunnen werken) kunnen zich opgeven.

Natuurlijk zoeken we ook scholieren die later kunnen beginnen zodat we meer werk kunnen verzetten. We werken voornamelijk met het wiedbed waarmee je liggend over de akker beweegt. Dit maakt het werk een stuk lichter en gemakkelijker.

Interesse? schrijf je snel in door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Je kunt ook vrienden en vriendinnen vragen zich in te schrijven dan wordt het nog gezelliger!

Voor  vragen even bellen/appen op 06-48068235 of mailen info@timpelsteed.nl


22-5-2016

En dan is het weer tijd voor een update. 

Een boerderij draait nooit op z'n automatische piloot. Een jaar als 2016 gaat zeker in de boeken als een lastig jaar.  Veel regen in voorgaande herfst en winter met een erg koud voorjaar geeft veel denk, durf en wachtsituaties.  Er moest erg lang worden gewacht tot het voldoende droog werd om het land op te gaan. De bovengrond was uiteindelijk heel redelijk maar de ondergrond bleef best wel zacht. En als je de ondergrond stuk rijdt dan zullen  de gewassen minder goed wortelen en daardoor minder water en voedingsstoffen kunnen benutten. Aan de andere kant is er altijd weer een risico op meer slecht weer waardoor je zaai- en pootwerk nog verder wordt uitgesteld en daarmee je oogst moment. En later oogsten geeft ook kwaliteits risico's.....Inmiddels staan de eerste uien in de rij al hebben ze veel last gehad van het koude weer. Daardoor is de stand (aantal planten per meter) niet overal 100% maar overzaaien was geen betere optie omdat je dan wel erg laat in het seizoen komt.

De aardappelen zijn ondertussen ook gepoot en stonden tien dagen later boven de grond! Dit is een goed moment om de grond aan te aarden. Door grond op de aardappelrug te brengen krijgt de aardappel meer ruimte om aardappelknollen te vormen. Het onkruid wordt meteen ook 'begraven' en de aardappelplant staat er meteen ook weer schoon op. Op de foto links een grote schone aardappelrug die boven is afgeplat zodat de aardappel mooi naar het midden van de rug groeid. Onkruidbestrijding is daardoor gemakkelijker!


De pompoenen zijn afgelopen dinsdag gezaaid. Twee weken daarvoor is het land klaargelegd zodat het grote onkruid kon worden bestreden. Een week later gevolgd door een tweede bewerking die de laatste onkruiden meenam en het inmiddels gekiemde onkruid ook heeft opgeruimd. 

Na het zaaien is geegd. Enerzijds om het land goed vlak te leggen voor volgende onkruidbestrijding. Ook breng je met eggen de grond in beweging waardoor de fijne grond naar beneden wordt bewogen en daarmee zorg draagt voor een beter zaaibed voor de pompoenzaden.

Ook ruim je meteen weer een rondje onkruid op. Eggen kan tot vlak voor opkomst en daarna moet je wachten tot de planten sterk genoeg zijn.Inmiddels is het eerste perceel gras ook gemaaid. Dicht bij de boerderij stond het gras/klaver er dik op. Een paar honderd meter verder staat nog niets. Opgevreten door ganzen ....

Natuurlijk horen ganzen er ook bij maar ik heb krijg wel eens kriebels als er aan de ene kant veel druk is om de vergoedingen af te bouwen terwijl de populatie sterk toeneemt. 

En in het Lauwersmeergebied is steeds minder ruimte voor deze gasten.

3-2-2016

'Biologisch en gangbaar groeien naar elkaar toe'  hoor ik nog wel eens beweren. Mooie gedachte echter weinig realistisch. De waan van de dag kiest nog steeds voor meer kunstmest, meer gewasbescherming en intensieve produktie.

Stond vorige week een artikel in LC wat ik graag wil delen.

LC Vellinga (klik)

Op Timpelsteed zijn we weer een stukje 'verduurzaamd' .  Zo is er geïnvesteerd in een elektrische heftruck waarmee  zonder uitstoot en verontreiniging (en geluid! ) gewerkt kan worden. (met stroom van eigen zonnepanelen)

Verder is er een wiedeg besteld, een Treffler. Al jaren op de wenslijst maar het was er nog niet van gekomen. Met deze wiedeg kun je de bovengrond 'loskammen' zodat klein onkruid wordt bestreden. Groot verschil met 'normale' wiedeg is dat hij per tand ingesteld wordt (vanaf trekker) zodat je er erg nauwkeurig mee kunt werken, ook in ui.

Ook hebben we een spuitmachine gekocht!  Niet verwacht op een biologisch bedrijf maar erg handig om spore-elementen en bijvoorbeeld compost thee mee te spuiten. Aan de hand van grond- en gewasonderzoek kan het voorkomen dat er op bepaalde momenten gebrek aan bepaalde elementen is waardoor optimale groei verstoord wordt. 

En ook slootwater geven op de tuin is nu een optie.


31-1-2016

En dan blijft het druk met afleveren. Naast de aardappelen gaat er ook veel weg in pompoen, peen en ui. Aardappel gaat nog steeds veel in 25 kg zakken maar bigbags zijn ook meer en meer in zwang.

Van oudsher ging al het pootgoed in zakken, eerst 50 kg wat nog steeds gebruikelijk is buiten europa. Arbo technisch is 25 kg nu standaard binnen europa. 

Door voortgaande mecha-nisatie is een heftruck ook steeds vaker aanwezig waardoor bigbags (zie foto uien) dus handwerk beperken.Uien gaan momenteel vooral naar Engeland in bigbags. 1150 kg per bag, 
22 bb in een auto. 

Vanuit plaats van bestemming worden ze via verpakker verder richting consument verdeelt.
Pompoen gaat los of in zakken 14 kg in een kartonnen omdoos. Ook gaat er steeds meer in krat direct richting winkels.
Belangrijk is altijd (en dat is lang niet altijd gebruikelijk) dat de producten op plaats van bestemming snel uit de jas worden geholpen en geventileerd worden zodat condens kan worden afgevoerd.


Verder momenteel leuke bijeenkomsten om kennis te vergaren en te delen. De biobeurs in Zwolle was mooie ervaring, deze week twee daagse cursus van Graeme Sait, een Australische autoriteit op gebied van organische landbouw. 

Blijft lastig om de feiten onder ogen te zien waarbij samenleving, milieu (en  duurzame voedselvoorziening) het onderspit delven tegenover economie. 

Waar iedereen een idee heeft van economische processen heeft bijna niemand meer kennis van organische processen in grond, plant, mens en dier.

Hierdoor is (meeste) landbouw grootste veroorzaker uitstoot CO2 en methaan en daarmee sleutel in aanpak broeikaseffect en klimaatverandering.

Terwijl de natuur zo gigantisch mooi zelfredzaam is. Bijvoorbeeld bodemaaltjes:  sommige van deze aaltjes zorgen wereldwijd voor grote (economische) schade in landbouwgewassen. Grote hoeveelheden chemie worden ingezet om deze aaltjes onder controle te krijgen. Beheersbaar is een beter woord maar de problemen blijven oncontroleerbaar.

In organische landbouw zijn deze problemen nauwelijks aanwezig. Met moderne technieken worden steeds meer stukjes van de puzzel die bodem heet vastgelegd.

Via microscoop wordt duidelijk dat in een gezonde bodem met verantwoorde gehalten organische stof worden aaltjes afgeweerd door schimmeldraden rond de wortels van de plant. Op de foto wordt een aaltje die te dichtbij komt in de val gelokt door schimmeldraad en vervolgens leeggezogen.....

Chemie is niet de oplossing, hummus wel!


3-1-2016

Allereerst folle lok en seine foar it kommende jier!

Het zijn weer interessante tijden ....ook voor de akkerbouw.  Het extreem warme weer maakt ook dit jaar weer uniek en vraagt maatwerk voor het uitvoeren van grondwerk. 

De akkers waar in 2016 ui of peen op komen willen we graag schoon hebben in het voorjaar, dus die worden ondiep geploegd zodat omwille van gewasresten en onkruid straks in kwetsbare tijd rond zaaibedbereiding geen extra bewerkingen hoeven worden uitgevoerd. Als je hiermee (te) laat bent dan is de grond nog niet voldoende verweerd om mooi zaaibed te maken, ben je te vroeg dan heb je (mogelijk) last van nieuw onkruid. Vergelijk het maar met kwartet.....

Maar we gaan nu echt de gevolgen van klimaatverandering zien, minder werkbare dagen door regen/nattigheid en door nattigheid eerder kwaliteitsproblemen. 

Je kunt je grond nog zo goed in conditie proberen te brengen maar het glas is soms gewoon vol (te nat) om het land op.  Achteraf hebben we met uien en peen op safe gespeeld en precies op juiste moment (wanneer de weersomstandigheden optimaal waren) .

Veel overleg en flexibiliteit van personeel en loonwerkers liggen hieraan ten grondslag.

Waren de akkerbouwers (en afnemers)  in het verleden zeer bedreven in het laag houden van kostprijzen door schaalvergroting komt er een omslag naar oogstzekerheid en daarmee bestaanszekerheid.

Het telen van goede eten onder goede duurzame randvoorwaarden (wie willen er over honderd jaar ook eten?)  wordt steeds meer specialistenwerk en daarmee kan het niet zo zijn dat eten sluitpost is.  Plofkip nadert zn einde maar de supermarkten liggen nog steeds vol met te goedkoop eten. En daarmee bedoel ik eten waarin verborgen kosten (van het kappen oerwouden om veevoer te produceren tot milieubelasting productie kunstmest en bestrijdingsmiddelen).

De landbouw heeft de know-how maar heeft erg lang in het verkeerde verdien model geproduceerd.
24-11-2015

En dan is november al bijna weer om.......november is in de akkerbouw echt zo'n omslagmoment waar je als boer van buiten naar binnen gaat werken. Het verzorgen van de gewassen/producten gaat binnen gewoon door. 

De geoogste producten hebben zorg nodig, de machines en trekkers verdienen zorg en gezin/familie kan weer meer aandacht verwachten.....

Het is tegelijkertijd een moment waar je als boer weer bezig moet/mag met het volgende jaar. Omdat we in verband met (ruime) uitgekiende vruchtwisseling en bemesting al beslissingen hebben genomen voor wat voor gewassen overal staan gepland gaat het hier om keuzes en afspraken die met richting afzet gewenst zijn. Welke rassen worden gevraagd, zijn er nieuwe rassen die zichzelf  'de markt in' helpen.

Ook het grote aantal shows en beurzen op het gebied van gewassen en mechanisatie geeft aan dat dit ook een moment is om je bedrijfsvoering weer eens goed onder de loep te nemen.

Volgens jaar is er in ieder geval een impuls qua natuurbeheer van de grond gekomen. Een aantal akkerbouwers gaan hun bedrijfsvoering (deels) aanpassen om maatschappelijke (groene dienst)  te bieden. Dit in navolging op wat veehouders in de omgeving doen met vooral nestbescherming. Wij gaan hier ook in verder met het aanleggen van vogelakkers en/of bloemrijke akkers (randen).
Naast het zorgdragen en instandhouden van 'kritische soorten' akkervogels als veldleeuwerik, gele kwikstaart en fazant maar ook kiekendief is er ook ruimte om te ontdekken wat biodiversiteit op het bedrijf (als onderdeel van deze maatschappij) aan kansen biedt. 

Vanuit eerdere ervaringen is naar voren gekomen dat wanneer je zorgt voor natuurlijke vijanden bijvoorbeeld een luizenplaag op langere termijn veel minder schade doet dan wanneer je in eerste instantie de natuurlijke vijanden met de luizen bestrijdt.

Meer informatie (binnenkort) op www.waadrane.frl25-10-2015

Een erg leuke bijkomstigheid van ons bedrijf is dat we veel in contact komen met mensen die geïnteresseerd zijn/worden in de natuurlijke landbouw/voedselketen. De open dagen op ons bedrijf, mensen uit de winkel/zorgboerderij maar ook via mail/internet en onze website.

Een paar onderwerpen komen vaak terug in de gesprekken die we hebben:

1 biologische landbouw

2  SKAL / overheid en wetgeving

3 chemische bestrijdingsmiddelen /residu

4 GMO

5 prijs van voedingsmiddelen

Ik wil proberen om de komende tijd aandacht te geven aan deze onderwerpen. Die natuurlijk intens met elkaar verweven zijn. Natuurlijk vindt je op internet ook heel veel informatie:
Het is altijd goed om te bekijken van wie deze informatie komt en wat iemand wil vertellen. 

Erg veel informatie heeft een commerciële achtergrond en zullen (helaas) alleen met informatie komen die verkoopt. Je vindt ook erg veel informatie die gebaseerd is op één enkel aspect van een onderwerp terwijl het juist zo belangrijk is om het (complexe) complete beeld te benoemen. 

Een onderwerp als 'duurzaam' wordt veelvuldig ge- en misbruikt om allerlei aspecten uit te lichten waar  duurzame voedselvoorziening op deze aarde  alleen tot z'n recht komt  wanneer we (proberen) dit te zien als één en hetzelfde organisme. 

Duurzaam is in die zin (in mijn beleving) het handelen op dusdanige manier dat datgene wat je doet geen of minder negatieve gevolgen heeft binnen je leefomgeving

Ik kreeg deze week een link van één van de autoriteiten op dit gebied, wie het engels goed beheerst zal dit erg interessant vinden:

https://youtu.be/8Q1VnwcpW7E


Biologische landbouw

biologische landbouw is de landbouw waarbij veel rekening wordt gehouden met het goed afstemmen van de verschillende systemen waarin we te maken hebben in onze sector. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld 

bemesting
(organische stof,  humus en bodemleven opbouw, duurzame meststoffen, groenbemesters)
productie
(teeltwijze/bouwplan, gebruik grond en hulpstoffen
vermarkting
SKAL , wereldmarkt, supermarkt

Simpelweg te veel om op te noemen. Daarom zal ik de tijd nemen om eea voor een breed belangstellend gehoor weer te geven. 

Wordt vervolgd......


11-10-2015

Ondertussen de uien ook kunnen oogsten. Morgen staan de kroten en peen op het programma.....

Ook is er vorige week gedraineerd.  Bij draineren worden met speciale machines (flexibele) drainbuizen van 8 cm doorsnede in de grond gebracht. Deze drains komen uit in een sloot.  Het teveel aan regenwater kan op deze manier goed worden afgevoerd.  De oude drainage was (deels) versleten en lag ook te diep.  

Zoals op de kaart te zien is zijn er dit jaar twee stukken aangepakt. De rest is de laatste jaren geherdraineerd.

We hebben de laatste jaren kunnen merken dat de grond veel meer bodemleven is gaan bevatten. Door drainage, egalisatie en goed bodemmanagement is de ziektewerendheid en wateropneembaarheid enorm verbeterd. 

Echter de doelstellingen zijn ook hoger komen te liggen en we merken ook dat een goede structuur kwetsbaarder is dan een slechte structuur.  Maw een slechte structuur kun je proberen mee te leven maar een goede/sterk verbeterde structuur is hard werken.

Dus alle inspanningen gericht op een evenwichtige bodem worden aangepakt om elk jaar mooie en sterke gewassen te kunnen telen.

onderstaand stukje stond deze week in het biojournaal:

Over pendelwormen en klimaatsverandering

Een gezonde bodem kent meerdere wormsoorten. Naast de alom bekende regenworm die organisch materiaal omzet in waardevolle plantenmest heb je bijvoorbeeld de pendelworm, die – de naam zegt het al – pendelt van de bovenste aarde tot wel drie meter diep en zorgt voor luchtgangen in de bodem. Want een bodem heeft ‘zuurstof nodig, moet kunnen ademen. Die luchtgangen kunnen wel 10 tot 20 liter water per vierkante meter bergen! Met de toenemende hoosbuien vanwege klimaatsverandering geen onbelangrijk feit. Maar ook in tijden van droogte is een goede bodemstructuur dankzij een gezond bodemleven een goede bescherming tegen verdroging omdat er diepere doorworteling mogelijk is van de gewassen.Met de opkomst van kunstmest en chemie is de bodem steeds meer een soort ‘empty box’ een soort basismateriaal geworden waar je als boer je ding doet en alles probeert naar je hand te zetten via chemie. Biodyamische boeren hadden al snel door dat de bodem een levend organisme is, een web van leven waarin ontelbare micro-organismen met elkaar samenwerken. En dat het er dus omgaat om die bodem te koesteren, en te leren begrijpen. Biodynamische boeren ‘voeden’ de bodem, niet de gewassen, dat kan de bodem heel goed zelf als je uitgaat van de kracht die in de natuur besloten ligt besloten. Dus geen kunstmest, maar natuurlijke mest en ook het gebruik van vlinderbloemige planten die op natuurlijke wijze stikstof kunnen binden.

In de gangbare landbouw neemt de belangstelling voor een andere bodembenadering toe omdat ondanks alle trucs de bodemvruchtbaarheid dramatisch achteruit loopt. Maar vanwege de hoge grondprijzen en de druk om zoveel mogelijk te produceren voor zo laag mogelijke prijzen komt het korte termijn rendementsdenken telkens voor het lange termijn duurzaamheidsbelang.

Daarom is het belangrijk dat er winkelketens zijn die consequent kiezen voor biologische of biodynamische kwaliteit onder Demeter keurmerk met de hoogste normen wat betreft gebruik meststoffen, het sluiten van kringlopen van mest en voer en dierenwelzijn. Want het gaat natuurlijk ook om het voeden van ons mensen en het is logisch dat voedsel wat verbouwd wordt op een bodem die krioelt van leven ons meer voedingswaarde biedt dan een bodem die als een patiënt met veel chemisch kunst en vliegwerk tot actie wordt aangespoord.

Want alleen als wij  de aarde met liefde en respect bewerken, zal de aarde ons belonen met hoogwaardige voeding voor lijf en geest en blijft de pendelworm z’n belangrijke gangen graven.

20-9-2015

de pompoenen zijn geoogst en er is eer begin gemaakt met de uienoogst.  Het  onvaste weer is voor pompoenen oogst geen echte spelbreker maar voor uienrooien hebben we meer droge dagen nodig.

27-8-2015

En dan is er regen.....


Vorige week de pootaardappelen gerooid. Daarna was er nog mooi tijd om mest te rijden en groenbemester te zaaien.

De pootaardappelen zijn in de nieuwe bewaarcel opgeslagen. In grote kisten kun je de verschillende rassen perfect gescheiden fan elkaar opslaan. Ook kun je in kisten hoger opslaan zonder dat je drukplekken en kwaliteitsverlies krijgt. De kisten staan vijf tot zes hoog tegen de droogwand. Middels deze droogwand wordt lucht door de aardappelen geblazen.

Drie ventilatoren (meter doorsnede) in de aardappel cel en vijf in de uiencel zorgen voor voldoende m3 lucht verplaatsing. De  ventilatoren kunnen snel of langzamer draaien zodat er energie kan worden bespaard.

Middels kleppen in de droogwand en naar buiten kan lucht van buiten, van binnen of gemengd worden.

Via de bewaarcomputer wordt elk moment de optimale conditie opgezocht. Via de smartphone kunnen storingen snel worden opgespoord. Bij het drogen kunnen ook kachels worden ingezet, later bij de koelbewaring kan naast buitenlucht een koelinstallatie worden aangewend.
27-6-2015

Wat hadden we afgelopen zaterdag een leuke open dag!

We schatten dat rond de drie honderd mensen langs zijn geweest om te kijken op onze boerderij.
Prijsvraag:

de winnaars van de puzzeltocht winnaars zijn:

1 e prijs Femke Agema, Kollum
2 e prijs Andries Jensma Engwierum

de oplossing was:'ik kies voor gezond van pure grond'.

We nemen kontakt met jullie op......

Ondertussen vordert het wied- en schoffelwerk voorspoedig maar de droogte gaan we nu wel merken. 

We zijn begonnen met het beregenen van de uien omdat deze gaan bollen en dan wel water kunnen gebruiken.

17-6-2015

Aanstaande zaterdag 20 juni houden we open dag op Timpelsteed! Van 10.00 tot 16.00 is er van alles te beleven in en rond de boerderij.
Vanaf de boerderij verzorgen we een rondrit langs de gewassen, binnen is ruimte voor (kinder-) pret en informeren we jullie over hoe we de gewassen verzorgen,bewaren en afzetten.

De koffie staat klaar!


17-5-2015

Ondanks het koude weer (klaag klaag ;-)) gaat alles gewoon zn gang op Timpelsteed. Het koude weer zorgt er weliswaar voor dat de processen in de grond langzamer verlopen wat je terugziet in ontwikkeling. Zulke tijden snap je precies waarom indertijd de kunstmest zo populair is geworden......Maar de tijd zal laten zien dat dit snel zal zijn ingehaald wanneer de temperatuur omhoog gaat.

De tuin gaat gestaag gevuld worden met allerlei heerlijke groenten. De aardappelen en uien staan boven, de pompoenen zijn gisteren deels gezaaid.

Mei is van oudsher ook de registratie maand. We hebben deze maand de gecombineerde opgave ingediend waar we aangeven hoeveel grond we hebben ingezaaid met welke gewassen. Van daaruit kan bijvoorbeeld weer worden herleidt hoeveel mest je mag aanvoeren.

Verder deze maand SKAL controle waarbij je aan een onpartijdige instantie mag aantonen of je voldoet aan de (strenge) richtlijnen/eisen van biologische productie.

Daaroverheen komt de Global Gap certificering waarbij  de nadruk ligt bij het aantonen van voedsel veilige productiemethoden. Dus bijvoorbeeld welke procedures en registraties gevolgd worden om bij eventuele onregelmatigheden (ook bij afnemers etc) aan te kunnen tonen dat jouw bedrijf voldoende kan aantonen dat dit niet op het veld kan zijn gebeurd.

Verder heb je dan NAK aangifte waarbij je je hoogwaardige pootgoed registreerd (klasse, areaal, etc) bij de keuringsdienst. Deze NAK zorgt er voor dat de aardappelen een aantal keer in het veld worden gekeurd. Ook na de oogst wordt bij aflevering gecontroleerd of de aangeboden aardappelen (ruim) voldoen aan de maatstaven.

Ook wordt bij de NAK gecontroleerd of je je houdt aan teeltfrequentie (minimaal 1 keer in de drie jaar aardappelen op het zelfde perceel) en vooraf middels grondmonsters gekeken of de grond vrij is van aaltjes. Met name de verschillende aardappelaaltjes mogen niet worden aangetroffen.

Op biologische bedrijven met ruime bouwplannen (we telen aardappelen 1 keer in de 7 jaar op de zelfde percelen) is de kans erg klein dat dit een probleem is

Volledigheidshalve noem ik dan nog even registratie potatopol (bruinrot verzekering), agriver (hagel/weerverzekering), verklaring gebruik (eigen) zaaizaad.26-4-2015

Inmiddels alle percelen weer 'ingekleurd'. De aardappelen zijn gepoot, rode- en gele uien gezaaid, peen ruggen gemaakt (foto) en pompoenenland voorbewerkt. Peen en pompoen worden rond half mei gezaaid. 

De peenruggen worden nu gemaakt zodat het onkruid niet te groot wordt en de rug (bult) weer kan bezakken en de kans krijgt om zich vol water te zuigen. Het fijne peenzaad kan dan straks goed 'aanslaan'.  Deze rug moet goed vlak en voldoende hoog (22cm is maximale lengte van de peen die 'we' in het schap willen) worden opgebouwd, de grond niet te fijn maar ook niet te grof. Al met al weer een secuur klusje. 
Ook de groentetuin en kas beginnen weer groen te worden. Inmiddels weten steeds meer mensen de boerderijwinkel te vinden en daarom hebben we de tuin flink uitgebreid.

Omstandigheden waren goed, nu even wat regen op de uienpercelen en dan gaat het super.....
Over inkleuren gesproken....


volgend jaar komt er een vervolg op het akkerranden /akkerfaunabeheer van de afgelopen jaren. Onder andere in het gebied rond Ee en Engwierum gaan meerdere akkerbouwers percelen inzaaien met natuurstroken die gericht zijn om akkervogels broed- en fourageer mogelijkheden te vergroten. 

De eiwitgewassen kunnen meerdere jaren blijven staan, de stroken ertussen dienen de akkervogels. En natuurlijk ook de overige fauna.

Een erg interessante ontwikkeling in het kader van een (maatschappelijk) groene dienst.
22-3-2015


Voor de rest is het bijblijven op Timpelsteed. Elke week tijd reserveren voor uien en aardappelen afleveren. Administratie ordenen voor o.a. jaarlijkse SKAL controle.

Het erf wordt onderhanden genomen omdat een stuk was verzakt tijdens de bouwwerkzaamheden. 

Ondertussen ook nog cellen gemaakt voor langdurige bewaring in de loods. Helaas gaat de foto scheef maar de bedoeling lijkt me duidelijk.

De ruim zes meter hoge deuren zorgen er straks voor dat de pootaardappelen en uien kunnen worden bewaard (in kistbewaring) onder gelijkmatige en vooral optimale luchtvochtigheid en temperatuur.


De lente begint op Timpelsteed vooral als de kiembakjes weer naar buiten gaan/kunnen.  De kiemen op de aardappel kunnen nu door licht en temperatuur goed stevig worden zodat ze al stengels vormen al voordat ze in de grond worden gepoot. Hierdoor staan ze eerder boven. 

Bovendien wordt de aardappel in dit stadium met  rust gelaten, voordat de (hoofd-) kiemen erop zitten worden de bakjes gevuld en de aardappel wordt hierna niet meer aangeraakt, overgestort, afgekiemd of andersinds 'behandeld'. Hierdoor is de poter vitaler en kan meer stengels vormen en daarmee in potentie meer aardappels. Voorop gesteld en belangrijk op natuurlijke wijze en zonder zooi!


Ik merk elke keer weer dat je maar kleine stukjes kunt/moet schrijven om werkwijzen en keuzen te beschrijven op Timpelsteed. Maar wie meer wil weten en/of gewoon een kijkje wil nemen op onze biologische boerderij of in het veld is van harte uitgenodigd.  

Op afspraak kunnen we vast wat regelen en op 20 juni houden we open dag zodat we u van harte willen uitnodigen om een kof koffie met ons te drinken.

En elke maandag-  en donderdagmiddag: winkel open

Want daar ligt toch ook de verantwoordelijkheid van elke boer, burger of buitenlui. 

Met stemmen alleen maak je niet je keuze over hoe we met z'n allen omgaan met grond, grondstoffen, voeding en (vak-)mensen.15-2-2015

En dan gebeurt er weer heel wat......

Inmiddels hebben alle oranje pompoenen een plekje gevonden, de groene pompoenen die we nog moeten verwerken gaan woensdag richting Engeland.

Het uien en peen afleveren gaat ook mooi door, kwaliteit is super dus dat gaat helemaal goed komen. Prijs is gelukkig ook goed. 

Dit in tegenstelling tot de gangbare situatie.

Een voordeel van de biologische markt/teeltwijze is dat niet iedereen 'zomaar' biologische producten kan gaan telen. Enerzijds is er door de ruimere vruchtwisseling minder ruimte voor grote groeikans, anderzijds duurt het twee jaar voordat je biologisch mag afzetten. Hierdoor zie je een stabielere markt waar beter naar consumptie kan worden aangeboden.

Dumpprijzen worden beter vermeden en er komen minder (geen) akkerbouwproducten in het veevoer en/of vergisting terecht.

En dat is dan weer een mooi bruggetje naar de altijd weer bovendrijvende argumenten om biologische landbouw in een 'niche' hoekje te duwen: kan de wereld niet voeden en is alleen voor consumenten in het 'rijke' westen...

Over 'de wereld voeden' is zowiezo aan te merken dat dit in de chemische landbouw /(deels gentech) ook niet het geval is. Mondiale verdeling (het lijkt zo te zijn dat er meer 'over' voeding is dan ondervoeding), en politieke instabiliteit waardoor landbouw (investeringen) meteen terugvallen in veel landen zijn daarbij te noemen.

Daarbij komt het gebrek in rentmeesterschap vanuit gangbare landbouw....(1).roofbouw (geen organische stof aanvulling en uitspoelen van teeltgrond en bouwstoffen)en overmatig grondstof (water, olie )gebruik, 

(2) Inefficiënte techniek (op erg grote schaal wordt hoogwaardige veevoer verbouwd die dan eerst wordt getransporteerd over grote afstanden en 'opgewaardeerd' richting vlees en andere dierlijke producten(melk) wat erg veel extra milieubelasting geeft.
(3)en daaroverheen  de (maatschappelijke) belasting van gebruik olie en gas (dat eindig is) voor kunstmest- en gewasbeschermingproductie.

Er zijn goede onderzoeken die onderbouwen dat met regionale, kleinschalige en biologische productie op een efficiënte manier wordt omgegaan met eiwitten en zetmeel die daardoor beschikbaar worden/blijven voor de wereldbevolking.
Hierdoor zullen we ons meer moeten aanpassen mbt gebruik vlees en bijvoorbeeld melk en meer richting gebruik plantaardige voedingsmiddelen.

En daaroverheen grip op bevolkingsgroei, voedselverspilling en energiebehoefte......

Zomaar even een overpeinzing op een zondagmiddag :-)17-12-2014

Gisteren hebben we de eerste pompoenen afgeleverd. Dit afleveren doen we met een (voor ons) nieuwe lijn. De pompoenen worden nu gewassen zodat ze mooier in het schap komen te liggen.


het filmpje geeft even een leuk overzicht van de pompoenenlijn. Nu worden ze met de hand opgelegd, getarreerd en steeltjes geknipt. Dan gaan ze in het water, over de borstel (nagespoeld met schoon water) dan in de vilt droger (blauwe ding) en dan op de weeglijn die elke pompoen weegt en de pompoen op het juiste moment eraf tikt zodat ze kunnen worden verpakt.

14-12-2014

Komend jaar is het jaar van de bodem. (biologische-) boeren kunnen er uren over praten voor de meeste mensen betrekkelijk onbekend.

De grond onder je voeten is veel complexer dan de meeste mensen in de gaten hebben. 

In een theelepel grond kunnen meer bodemorganismen zitten dan mensen op de aarde.

Erg belangrijk om enorm zuinig te zijn op grond. Elk jaar spoelen enorme hoeveelheden vruchtbare grond weg door extreem weer/erosie.  

Vaak ook door  verkeerd bodembeheer. 

Er valt enorm te winnen door slim om te gaan met je grond. Eigenlijk is het onze verantwoordelijkheid om de grond in de zelfde staat /beter door te geven aan de volgende generatie.

.Je grond te zwaar belasten (machines, krappe gewasrotaties, geen organische bemesting, gebruik kunstmest en gif) zal uiteindelijk bepalend zijn of er na onze generatie een volgende zal zijn.........

google maar eens.....


29-11-2014

Vanaf nu wordt er mondjesmaat wat afgeleverd op/van Timpelsteed. De eerste aardappelen zijn opgezakt en twee vracht ui zijn richting sorteerbedrijf gegaan. 

Bij elke vracht hoort het nodige papierwerk zodat overal kan worden aangetoond waar de produkten zijn gegroeid en onder welke keurmerken. 

Naast de normale vergunningen en registraties (milieuvergunning, kamer van koophandel nummer, BTW nummer en relatienummer voor o.a. mestboekhouding etc) een paar uitgelicht:


Globalgap certificering is een registratie en controle voor alle voedsel producerende bedrijven. Traceerbaarheid, duurzaamheid en kwaliteitsborging zijn themas die worden geregistreerd en (elk jaar) gecontroleerd. 
Zonder GlobalGap gaat niets het erf af!

SKAL certificaat waarborgt de biologische teeltwijze. 

Naast elk jaar controle op je registratie komt de controleur ook onaangekondigd langs om onregelmatigheden te kunnen vaststellen. 

Zonder geldig SKAL certificaat mag je geen produkten biologisch noemen.
 klik op het logo voor het certificaat
Omdat wij regelmatig stagiares ontvangen voeren wij ook het aequor certifikaat. Dit houdt in dat we een opleiding hebben gehad mbt  het werken met stagiares. 

Naast papierwerk ook gewoon aan de bak om de inrichting van de opslag klaar te maken. Inmiddels zijn we bezig om een droogwand te monteren. Middels deze wand kunnen we straks de aardappelen en uien drogen en ventileren. 

De kisten worden 6 hoog en tot 14 kist diep tegen de wand gezet waar middels 8 grote ventilatoren en kachels met lucht de ideale bewaaromstandigheden worden gecreërd.

We kunnen straks een kleine duizend kist hier opslaan....De uien die zijn afgeleverd zijn los op de auto gegaan naar een verwerker waar de afnemer altijd mee werkt. Omdat er geen ruimte meer was voor deze uien in de kistenbewaring/koeling moeten ze eerder worden afgezet zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.  
 
 
 
 
 
 
18-5-2013
De uien gezaaid op 18 april, de laatste pootaardappelen op 24 april. Vorige week ook de peenruggen gefreesd. Gisteren is 7 ha grasklaver overgezaaid omdat vooral de klaver het meermalen afvreten van de overwinterende ganzen niet konden bolwerken.
 
Wil verder nog in overleg met faunafonds over de ganzenschade en schijnt dat ik ook nog een lied moet instuderen voor Wim Lex....
13-4-2013
Het is niet zo dat we emotioneel/rationeel over deze tragedie heen zijn, sterker nog ik denk dat het echte gevecht nog wel eens kon komen, maar Rika en ik hebben samen met de kinderen, familie, vrienden/collega’s de kracht gevonden om de ‘doorstart’ in gang te zetten.
Op het land is nog niet veel gebeurd. Paar hectare grasklaver ingezaaid, mest uitrijden, meer was eerst niet aan de orde. Wellicht kunnen we komende week beginnen met uien zaaien en aardappelpoten.
De laatste peen is van de week afgeleverd, tot het einde een erg mooie kwaliteit. Ook de uien gaan nu vlot weg en die zijn ook nog erg mooi, al is het alle zeilen bijzetten om ze goed af te kunnen leveren.
22-3-2013
En toen was er de brand....
Rika en kinderen eruit en de rest is geschiedenis.
Wat er daarna gebeurt is niet te beschrijven maar we zijn er nog, vrienden hebben een huis voor ons ingericht, de eerste machines zijn weer aangekocht, zaai- en pootgoed weer aangekocht gesprekken met gemeente lopen, verzekeringen worden aangesproken.tt
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint